Zaměstnanci hledají zaměstnance

Vašeho doporučení si ceníme - jako poděkování obdržíte odměnu 300 Euro


Nová práce díky doporučení?

Někteří z našich zaměstnanců již využívají možnosti, jak si "přilepšit".

Většina (téměř 80 procent) uchazečů o práci by velmi ráda kontaktovala firmy a organizace na základě předchozího osobního doporučení. Důvody jsou zřejmé. Pokud získáte cílený tip, můžete se spolehnout na serióznost a je pravděpodobnější, že bude spokojen jak zaměstnanec tak zaměstnavatel a bude vytvořeno dobré pracovní klima. Na druhé straně je také doporučení obrazem toho, že se stávajícíc zaměstnanec cítí u současného zaměstnavatele dobře a je spokojený s prací.

Při zveřejňování volných pracovních míst věnujeme pozornost rozmanitosti. Budeme rádi, pokud nám doporučíte přátele, známé nebo příbuzné, kteří hledají novou pracovní příležitost a dobře hodí do našeho týmu.

Pomocí tohoto odkazu nám sdělte, koho chcete doporučit. Prémii za zprostředkování ve výši 300 Euro obdržíte v případě splnění následujících podmínek: zaslali jste nám jméno doporučeného zaměstnance ještě před zahájením jeho práce v DREMO a tento zaměstnanec u nás odpracoval nejméně jeden měsíc.

Die Chance, das DREMO-Team zu verstärken haben Bewerber, die im Handwerk – z.B. als Tischler oder Installateur, in der Industrie – als Metallbauer oder Anlagenbauer oder auch im Bereich der Alten- und Krankenpflege eine neue berufliche Perspektive suchen.

Šanci na posílení DREMO-týmu mají uchazeči hledající novou profesní perspektivu v řemeslných oborech - jako je např. truhlář nebo instalatér, nebo v průmyslu - jako je např. kovoobráběč nebo také v oblasti péče o staré a nemocné osoby.

Volná pracovní místa jsou obsazována u našich klientských firem v zásadě po celém Německu, proto také pro naše zaměstnance organizujeme vhodné ubytování v místě výkonu práce. Snažíme se nicméně vyjít vstříc také zaměstnancům, kteří si z různých důvodů přejí pracovat pouze regionálně.

Dodržujte zákon o nekalé soutěži (něm. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, zkráceně UWG). Verbování na pracovišti není povoleno.

Těšíme se na vaši iniciativu!