Žádný apríl - od 1. dubna více peněz pro naše zaměstnance.

Více peněz, delší dovolená a vyšší prémie pro zhruba 750.000 zaměstnanců s pracovní smlouvou na dobu určitou – to jsou výsledky kolektivního vyjednávání odborů.


Deklarovaným cílem bylo kompletní sjednocení tarifních mezd ve starých a nových  spolkových zemích – „Jedná se o důležitý krok, aby byly uzpůsobeny pracovní podmínky pro tento sektor“, uvádí člen představenstva DGB (Německého svazu odborů) Stefan Körzell.

Nové kolektivní smlouvy jsou uzavírány na tři roky.

Pro naše odborné pracovníky, kteří jsou činní v nových spolkových zemích to znamená, že hodinová mzda stoupla na  12,35 EUR. Zaměstnanci pracující ve starých spolkových zemích dostanou hodinovou mzdu ve výši 13,13 EUR. Od dubna 2021 platí v příslušných platových třídách jednotná hodinová mzda; odpadá rozlišení „východ“  popř.. „západ“. Hodinová mzda stoupne ještě jednou o 3% a v roce 2022 o 4,1%.

Od července 2020 činí nárok na dovolenou v prvním roce 25 dnů a ve druhém, popř. třetím roce zaměstnání 27 dnů. Od čtvrtého roku zaměstnání mají zaměstnanci k dispozici  30 dnů.

Krom toho bude zvýšen příplatek na dovolenou a Vánoce  – od roku 2021 dostanou naši pracovníci od šestého měsíce nepřetržitého trvání pracovního poměru 150 EUR, ve druhém a třetím roce budou dostávat vždy  200 EUR a od čtvrtého roku 225 EUR. Ti, kteří aktuálně  dostanou vyšší zvláštní platbu, tj. příplatek   – protože mohou prokázat více nežli pět let příslušnosti k podniku  –ji  budou dostávat i dále.

Chcete si i pro sebe zajistit tyto podmínky?

Staňte se členem našeho týmu.  Nabízíme práci řemeslníkům, zaměstnancům v průmyslu,   zaměstnancům pečujícím o seniory a nemocné  – regionálně i v rámci celého Německa.  Vše, co musíte udělat, je zaslat nám písemnou žádost. Poté Vám předložíme individuální nabídku pracovního místa.