Šťastné 10-ti leté výročí, pane kolego!

Richard Zachlod se těší z 10-leté příslušnosti k firmě.


Herr Wagner (l.) und Herr Geißler (r.) gratulieren Herrn Zachlod

V úterý jsme přivítali našeho kolegu pana Zachloda v naší kanceláři v Drážďanech a blahopřáli mu k jeho desetiletému výročí. Jako malé poděkování jsme mu připravili dárkový koš.

Je potěšen, že se o takové „maličkosti“ v DREMO zajímáme a potvrdil, že se cítí být v dobré péči a že jej práce stále těší.

V posledních letech jsme ho poznali jako velmi svědomitého a loajálního zaměstnance. Základem jeho práce je jeho velmi dobré vzdělání a také neustálá potřeba získávat nová know-how.

Jako mechanik v oblasti sanitární, vytápěcí a klimatizační techniky je důležitým pilířem našeho týmu. Nemá strach z výzev a naši zákazníci jeho schopnosti uznávají. Vyzná se v instalacích zařízení jak v soukromém bydlení, tak i v průmyslu. Rád mluví o svých zkušenostech - obzvláště rád si připomíná práci na montáži ventilačního systému na mostě Waldschlösschen v Drážďanech.

Těší nás jeho spokojenost a přejeme mu vše nejlepší v soukromém i profesním životě. Zároveň mu patří naše díky za loajalitu a smysl pro povinnost.

Takováto výročí nás znovu potvrzují smysl naší práce - neboť si vážíme našich zaměstnanců jako partnerů.