Rozhodnutí ESD o evidenci pracovní doby

Minulé úterý rozhodl Evropský soudní dvůr v jednom případu ze Španělska, který má důsledky pro všechny země EU.


Soudci v procesu posuzovali směrnici EU o pracovním době z roku 2003. Směrnice má být nadále vykládána tak, že existuje obecná povinnost zaznamenávat pracovní dobu. Proto již nestačí eviidovat pouze přesčasy.

Formu implementace do národních předpisů přenechává EU na samotných členských státech. Také specifikace mohou být odlišné - např. různé typy evidence pro podniky dle velikostí, kde se nabízí mnoho možností: např. ruční evidence v menších podnicích, ve větších firmách potom například elektronické čipové karty, PC programy nebo aplikace v chytrých telefonech. 

Implementace by měla být provedena „co nejdříve". Konkrétně to znamená, že na úrovni států (v Německu na federální úrovni) musí být rychle vytvořen právní základ.

Pro naše zaměstnance není evidování odpracovaných hodin nic nového. Pro záznamy používají k tomu určené formuláře. „Vidím to pozitivně, koneckonců je tato malá práce navíc plusem pro mě.“ , říká dlouholetý elektrikář, který právě v naší kanceláři předává osobnímu disponentovi své výkazy hodin.

Jeho záznamy neboli výkazy hodin (něm. Stundenzettel) budou použity pro stanovení měsíční mzdy. Na základě určené měsíční pracovní doby (stanovené kolektivní smlouvou) budou rovněž vypočteny přesčasové hodiny (evidované na tzv. časovém pracovním kontě, něm. Arbeitszeitkonto) a zaměstnanec je bude moci brzy využít ve formě volna. Příplatky, které zaměstnanci za tyto přesčasové hodiny náleží, budou nicméně vyplaceny ihned v následujícící výplatě.

Chcete se dozvědět více o DREMO a naší práci? Pak se podívejte na naši domovskou stránku a poznejte svého budoucího zaměstnavatele...neboť zde najdete mimo jiné naše aktuální nabídky pracovních míst.

V naší rubrice Novinky pravidelně zveřejňujeme články z našich odvětví: péče o staré a nemocné osoby, zpracování dřeva a plastů, kovovýroba, podlahářství, elektronika a elektrotechnika a v neposlední řadě také instalatérství