Ošetřovatelé si od června 2020 v Německu vydělají více

Reformy v oblasti pečovatelství jsou v Německu velké téma. Spolková vláda zahájila „Program okamžité péče“ s cílem „více personálu a lepší pracovní podmínky“.


Podle prognóz budou v nadcházejících letech chybět stovky tisíc ošetřovatelských pracovníků. V současné době se vynakládá velké úsilí na zmírnění této „propasti“.

Partneři v rámci kolektivního vyjednávání byli rovněž vyzváni k uzavření kolektivní smlouvy. Ta by pak mohla být prohlášena za obecně závaznou.

Výsledkem jednání komise pro minimální mzdu v ošetřovatelství je nyní rozhodnutí o „vlastní“ minimální mzdě v této oblasti.

Konkrétně to znamená:

1. pomocní ošetřovatelé

Minimální hodinová hrubá mzda těchto zaměstnanců je v současné době 11,35 Euro (západ) a 10,85 Euro (východ). Od 1. července tohoto roku by měla mzda stoupnout na 11,60 Euro v západním Německu a 11,20 Euro na východě. Od září 2021 se pak plánuje jednotná mzda v Německu ve výši 12,00 Euro. Dalším krokem by mělo být navýšení hodinové mzdy na 12,55 EUR do dubna 2022. Za pomocné ošetřovatele se obvykle považují absolventi jednoho ročníku na odborných školách.

2. kvalifikovaní pomocní pracovníci

Tito pracovníci se mohou prokázat jednoletým odborným vzděláním a následnám odborným školením pro odborné ošetřovatele/-ky. V plánu je zavedení nové minimální mzdy, která by měla do dubna 2022 vzrůst na 13,20 Euro.

3. odborní pracovníci

Do této skupiny patří odborní ošetřovatelé dospělých nemocných osob, ošetřovatelé nemocných dětí a ošetřovatelé seniorů. Jejich vzdělání trvá tři roky a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Od července 2021 by měla být pro tyto pracovníky dosažena hodinová mzda nejméně 15 Euro. Od dubna 2022 je doporučeno navýšení na 15,40 Euro.

„V tomto ohledu DREMO může snadno držet krok!“ - to byla reakce naší zaměstnankyně paní Kranz, která u nás pracuje dva roky. Jako ošetřovatelka ve stacionární péči pracuje v Drážďanech a okolí. Má hodinovou mzdu 17 Euro, k tomu jí náleží mj. příspěvek na dopravu, na dovolenou, vánoční bonus a zdarma pracovní oděv. Dodává: „Příspěvky přesčasy, na dovolenou a za noční práci nejsou všude samozřejmostí. Super je  nápad s DREMO Benefits Pass - nedaněná částka na základě produktivity 44 Euro měsíčně - to dobře využiji.

Naši ošetřovatelé, kteří pracují v rámci celého Německa si mohou dokonce přijít na hodinovou mzdu ve výši 21 Euro.

Chtěli byste se dozvědět více o aktuálních možnostech v oblasti ošetřovatelství? Naše pracovní nabídky najdete zde.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně naší práce, jednoduše nám zavolejte nebo napište e-mail.

Těšíme se na Vaší reakci