Odborné vzdělání úspěšně ukončeno - nyní začíná profesní život

Tři roky utekly jako voda – naši studenti nedávno úspěšně složili zkoušky.


Odborná příprava u DREMO úspěšně dokončena

Pan Bachmann (vpravo) gratuluje k úspěšnému složení zkoušky

V srpnu 2019 zahájili paní Miske a pan Thiere své odborné vzdělávání a rozhodli se vyučit jako referentka personálních služeb a jako referent řízení kanceláře.

Během této doby oba střídali výuku v odborné škole a praktickou část v naší kanceláři DREMO. Oba si takto získali komplexní přehled o každodenních úkolech z oblasti personálních služeb a postupně přebírali náročnější úkoly a měli větší zodpovědnost.

Paní Miske se zabývala především náborem zaměstnanců, plánováním, získáváním zákazníků a marketingem. Ve všech aspektech týkajících se péče o zaměstnance a zákazníky si nabyla jistoty. Pan Thiere je nyní velmi dobře obeznámen s typickými úkoly v našem mzdovém a finančním účetnictví. Mimo jiné vedl personální spisy, zpracovával dotazy zaměstnanců, sestavoval výplatní pásky a vypisoval faktury našim zákazníkům.

Jak paní Miske, tak i pán Thiere již mají konkrétní plány do budoucna. Paní Miske přijala nabídku podpořit náš tým. Primárně se stará o uchazeče v oblastech výroby, skladování, logistiky a kovoobrábění. Zpracovává konkrétní dotazy zákazníků a koordinuje práci našich zaměstnanců.

Pan Thiere zahájí další studium na podzim tohoto roku. Do té doby ale bude pracovat v administrativě v DREMO: „Pracovní podmínky jsou prostě dobrý a kolektiv je skvělý. Ještě si zde můžu vydělat slušné peníze a pracovat než mi začne studium.“

Jak paní Miske, tak i pánovi Thiere bychom chtěli poděkovat za odvedenou práci, jejich nasazení pro naši společnost a jejich spolehlivost. Byli jsme rádi, že jsme je v době jejích odborného vzdělávání mohli podpořit.

Blahopřejeme a přejeme do budoucna vše nejlepší jak v soukromém tak i v pracovním životě!