Od této chvíle si můžete zajistit dalších 44 Euro měsíčně!

Naše zaměstnance budeme již v tomto roce odměňovat mimo jiné prostřednictvím karty DREMO Benefits Pass. Můžete od nás dostávat 44 Euro měsíčně - nedaněných!


Kartu lze používat k nakupování v obchodech, v restauracích či na benzínových stanicích - a to u více než 80.000 partnerů v celém Německu.

Také sčítání kreditu je možné - pokud například kartu využijete až po roce, můžete najednou utratit 528 Euro. Určitě si každý najde vhodný způsob, jak kredit použít!

V případě delší nemoci nárok za příslušný měsíc zaniká. Bonus je spojen s dalšími podmínkami, které jsou nicméně pro naše zaměstnance téměř samozřejmostí. Najdete je na naší domovské stránce.

Chtěli byste také získat tento zaměstnanecký bonus? Pak nastupte na palubu DREMO a vyplujte s námi vstříc své nové profesní budoucnosti. Aktuální volné pozice najdete na našich stránkách.