Minimální mzda v Německu

Podle definice se jedná o pevně stanovenou, nejnižší právně přípustnou výplatu. DREMO "umí ale více"...


Od ledna 2015 platí v Německu plošná, zákonem daná minimální mzda pro zaměstnance a pro většinu praktikantů ve výši 8,50 Euro hrubého za hodinu. V roce 2017 bude minimální mzda navýšena, Komise pro minimální mzdu navrhla zvýšení na 8,84 Euro Euro za hodinu.

Obecná minimální mzda pro DREMO "není žádné téma"!

Pro velkou část našich zaměstnanců platí zvláštní oborové minimální mzdy, které jsou také pevně dány v tarifních smlouvách a jsou pro všechny pracovní vztahy v tomto oboru zavazující. Tak to je např. pro pracovníky v oboru elektro (10,65 € ve starých spolkových zemích, resp. 10,40 € v nových spolkových zemích od ledna 2017) nebo také v oboru ošetřovatelství  (od ledna 2017 10,20 € ve starých spolkových zemích a 9,50 € v nových spolkových zemích).

Jako člen Zájmového sdružení německých Zeitarbeit podniků (iGZ) platí pro naše zaměstnance v zásadě pevně stanovené minimlní mzdy pro Zeitarbeit (iGZ-DGB-Tarifní smlouva). Naši zaměstnanci dostávají od 1. června 2016 v platové třídě 2 (tzv. pomocní pracovníci) minimální plat ve výši 8,66 Euro v nových spolkových zemích a 9,61 Euro ve starých spolkových zemích.

30. listopadu 2016 uzavřela DGB-Tarifní společnost Zeitarbeit novou Tarifní smlouvu o vyrovnání hodinových platů ve 4 stupních od ledna 2017. Pro některé obory (např. kovo-elektro průmysl nebo oblast dřevo-plast) platí nadto tzv. oborové tarifní příplatky. Tyto jsou plánovány v případě dlouhodobého nasazení u stejné zákaznické firmy již od sedmého týdne časově odstupňované do 50 procent nad tarifní výdělek.

Diety, neboli dodatečné nedaněné příjmy, které jsou vypláceny k tarifnímu platu, jsou aktraktivním plusem pro zaměstnance v rámci Zeitarbeit. Jsou vypláceny, aby vyrovnaly vícenáklady na stravu, cestování a ubytování v místě nasazení pracovníka .

Jako zaměstnanec DREMO budete z těchto podmínek profitovat a můžete tak v novém roce plně rozjet Vaši kariéru. Naší nabídku pracovních míst najdete zde: <link cs/pro-uchazece/nabidka-pracovnich-pozic/>https://www.dremo.com/cs/pro-uchazece/nabidka-pracovnich-pozic/</link>

Nabízíme zajímavé a různorodé činnosti s adekvátním ohodnocením.