Konečně dovolená!

V Německu mají zaměstnanci zákonný nárok na čtyři týdny dovolené za rok. Většinou jsou ale ustanovení v tarifních smlouvách jednotlivých oborů výrazně velkorysejší.


Podkladem pro poskytnutí dovolené je Spolkový zákon o dovolené. Zde je např. stanoveno, že dovolená souvisí s daným rokem a že v daném roce má být poskytnuta. Přesunutí dovolené do dalšího kalendářního roku je povoleno pouze tehdy, pokud vyvstaly naléhavé firemní nebo osobní důvody. Potom musí být dovolená poskytnuta a vybrána v prvních třech měsících následujícího roku. Dovolená má být brána jako volno a má sloužit k ozdravení.

<link cs fuer-unternehmer igz-dgb-tarifni-smlouva>iGZ-DGB-Tarifní smlouva stanovuje dovolenou „půjčených“ zaměstnanců. DREMO-zaměstnanci mají v prvním roce příslušnosti k firmě nárok na 24 dní dovolené. Tento nárok se navyšuje s délkou příslušnosti k firmě až na 30 dnů (od 5. roku). Samozřejmě musí být termín dovolené odsouhlasen DREMO a především klientskou firmou.

Základem pro výpočet výplaty za tento nepracovní čas je průměrný výdělek (mzda a jiné příplatky), kde je podkladem průměrná pracovní doba v posledních třech vyúčtovaných měsících (referenční doba) před nástupem na dovolenou. Na tomto základě mají naši zaměstnanci stejné ohodnocení během dovolené, stejně jako kdyby byli v práci. Kromě tohoto obdrží naši zaměstnanci, podle doby trvání pracovního poměru, do 300 Euro příspěvek na dovolenou v roce.

Jste u naším zaměstnancem  a chtěl/-a i byste Vaší dovolenou naplánovat na přelom roku? Potom prosím zažádejte včas pomocí formuláře „Žádost o dovolenou“, který najdete v sekci Pro zaměstnance na naší webové stránce. Případně nám můžete sdělit Váš požadavek také telefonicky na čísle +49 351 897750.