Jak ve skutečnosti funguje agenturní zaměstnávání?

„Stejná odměna za stejnou práci“ platí i pro práci na dočasné přidělení, také nazývané „Zeitarbeit“!


 Zaměstnanci u agenturních zaměstnavatelů dostávají v zásadě řádnou pracovní smlouvu většinou na dobu neurčitou.

Z toho vyplývají všechna práva a povinnosti, které mají i stálí zaměstnanci.

Agentury práce podléhají velmi přísným pokynům:

 

  1. Zákon o dočasném přidělování zaměstnanců k výkonu práce k jinému zaměstnavateli a zákon o vysílání zaměstnanců upravují základ dočasného umístění zaměstnanců do práce a vymezují obecné rámcové podmínky.
  2. Pro najímání zaměstnanců musí mít agentury práce povolení od Spolkového úřadu práce.
  3. Agentury práce jsou pravidelně kontrolovány Spolkovým úřadem práce, německým důchodovým pojištěním, finančním úřadem a příležitostně i celními orgány.
  4. Samotné agentury práce se zavázaly k tzv. kodexu chování, aby fungovaly spravedlivě a transparentně.

Zaměstnanci agentur práce mají nárok na dovolenou a ochranu před propuštěním nebo na dodržení BOZP stejně jako stálí zaměstnanci zákaznické firmy. To platí i pro pracovní dobu, předpisy o přestávkách a přesčasech a pokračující výplatu mzdy v případě nemoci.

Nejedná se tedy o žádnou nevýhodu oproti kmenovým zaměstnancům  firmy uživatele.

Téměř všechny agentury práce jsou mimochodem vázány kolektivními smlouvami. To znamená, že všude platí spravedlivé pracovní podmínky.

Důležitým aspektem je zde odměna za práci. Výše výdělku závisí na odvětví, samotném zaměstnání a kvalifikaci zaměstnanců.

Aktuálně jsou platové nebo mzdové skupiny upraveny kolektivní smlouvou. Výše základní mzdy v platové skupině 1 je v současnosti 12,43 EUR a od března 2023 se zvýší na 13,00 EUR. Dočasní zaměstnanci, kteří ukončili tříleté odborné vzdělávání, jsou zařazeni do platové skupiny 4 se základní mzdou 14,08 EUR na hodinu.

Navíc jsou to příplatky z určitých odvětví (např. v elektrotechnickém nebo kovoprůmyslu), prázdninové a vánoční prémie, jízdné a přesčasy. V současné době existuje nárok na dovolenou v rozmezí 25 až 30 dnů.

Zaměstnanci DREMO od října 2022 začínají na 13,13 EUR/hod. Specialisté s minimálně tříletým vyučením dostávají 15,08 eura za hodinu. V oblasti péče o seniory a ošetřovatelské péče platí DREMO 14,50 EUR za hodinu pro pomocníky a 20 až 24 EUR/hod. pro specialisty.

Kontaktujte nás a zajistěte si trvalou pracovní smlouvu!

Vysvětlíme vám také, proč na výplatní pásce vidíte 50 EUR měsíčně bez daně a 300 EUR již po třech měsících zaměstnání.