Jak se u DREMO získavají praktické zkušenosti...

V minulém týdnu Jessica Lehmann ukončila svou práci na dobu určitou v naší kanceláři na Oberbeckstraße v Drážďanech a mile nás překvapila vlastnoručně upečeným dortem a ovocem.


„Původně se jednalo o dočasnou práci v kanceláři maximálně na 4 týdny a nakonec z toho byly zajímavé 3 měsíce - to asi proto, že jsem ukázala, že se mi práce u Dremo líbí a baví mne.““

Po krátkém zapracování získala základní přehled o našich personálních službách a námi nabízených profesních oborech a přenesla potřebné údaje do našeho nového systému pro evidenci uchazečů o práci, který používáme od dubna. Poté vypomáhala v administrativě a také byla pomocnou rukou našim disponentům při jejich každodenní "rutině".

Seznámila se s pojmy jako je zprostředkování práce, umístění do pracovního nasazení, pracovní výkazy, diety a pracovní portály.

"Díky DREMO." V pracovním týmu jsem se cítila velmi dobře. Získala jsem mnoho zkušeností pro mou budoucí profesní kariéru. Třeba se znovu setkáme?!“

My rovněž děkujeme za dobře odvedenou práci a přejeme paní Lehmann hodně úspěchů v jejím dalším profesním rozvoji!