Nová tarifní smlouva od 1.ledna 2017

05.12.2016 12:13

DBG-Tarifní společnost rohodla o stupňovém zvýšování platů až do konečného vyrovnání platů východ-západ. Od roku 2017 obdrží všichni zaměstnanci pracující na principu "Zeitarbeit" vyšší hodinové mzdy.


[Translate to cs:] Geldregen für Zeitarbeitskräfte

Třetí kolo vyjednávání přineslo ve večerních hodinách 30.listopadu 2016 výsledek.

Nová tarifní smlouva bude platná 36 měsíců do 31.12.2019 a obsahuje výrazné zvýšení výplat. Zvyšování obnáší ročně ve starých spolkových zemích od 2,5 až 3,2%, v nových spolkových zemích od 3,5 do 4,82%.

Za zmínku stojí zvláště zhodnocení nižších platových tříd nadproporcionálním výšením platů. S prvním vyrovávacím krokem k 1.1.2017 obdrží zaměstnanci DREMO např. v platové třídě 2 základní plat ve výši 9,61 € za hodinu ve starých spolkových zemích a 8,89 € za hodinu v nových spolkových zemích. Další zvýšení o 2,5% až 4% následuje již k 1.3.2017. Odborní pracovníci s roční pracovní zkušeností (platová třída 4) obdrží od 1.3.2017 12,18 € ve starých spolkových zemích a 11,14 € za hodinu v nových spolkových zemích.

Dlouhodobý cíl vyjednávacích stran je plnohodnotné východo-západní vyrovnání platů k 1.4.2021. K tomuto termínu bude "tabulka Západ" použitelná pro celé spolkové území a "tabulka Východ" tímto zanikne. Všichni zaměstnanci v rámci "Zeitarbeit" obdrží od tohoto termínu v celém Německu stejnou výplatu. 

K těmto aktraktivním podmínkám se hlásíme. Odstartujte s DREMO v roce 2017 vaší profesní kariéru. Zabrouzdejte na našich stránkách a objevte naší nabídku zde: https://www.dremo.com/cs/pro-uchazece/nabidka-pracovnich-pozic/.

Konkrétní tarifní platy od 2017 můžete nahlédnout prostřednictvím tohoto odkazu.