Šťastné 10-ti leté výročí, pane kolego!

10-let u firmy DREMO
30.05.2019

Richard Zachlod se těší z 10-leté příslušnosti k firmě.[více]


Máte svůj "osobní svátek"?

Osobní svátek - účinek rozhodnutí ESD
24.05.2019

Bude v důsledku „Rozsudku o Velkém pátku“ ESD z ledna 2019 takový den zaveden také v Německu?[více]


Rozhodnutí ESD o evidenci pracovní doby

Evidence pracovní doby - u DREMO nic nového
17.05.2019

Minulé úterý rozhodl Evropský soudní dvůr v jednom případu ze Španělska, který má důsledky pro všechny země EU.[více]


Být agenturním zaměstnancem v Německu je pro mnoho ošetřovatelů atraktivnější než "přímé" zaměstnání u firmy...

[Translate to cs:] Dein neuer Job in der Pflege - bei DREMO
12.04.2019

...neboť je to jen předsudek, že agenturní zaměstnání (něm. Zeitarbeit) znamená nejisté pracovní místo a špatné finanční ohodnocení[více]


Nyní ještě více služeb pro žadatele v DREMO, aneb "teljes körű szolgáltatás"!

Více služeb pro žadatele a zaměstnance v Maďarsku - s DREMO
05.04.2019

Od poloviny března funguje naše nová kancelář v Maďarsku. To znamená do budoucna více služeb a podpory pro žadatele a zaměstnance nejen z Maďarska, ale i ze Slovenska.[více]


Jak dlouho můžete pracovat?

Pravidla zákona o pracovní době
29.03.2019

2.304 hodin - to je v Německu obvyklá maximální roční pracovní doba. Vypočteno z (nejvýše možných) 48 hodin týdně, 48 pracovních týdnů a (minimálně) 24 dnů placené dovolené. Tyto horní hranice přípustné pracovní doby lze nalézt v...[více]


Čas pro nový profesní začátek - ale kde?

Hledání nové práce - DREMO pomůže!
22.03.2019

Přemýšlíte již nějakou dobu o změně zaměstnání? Pak jste na tom jako mnoho jiných. Statisticky viděno: asi 35 procent Němců je nyní ochotno změnit zaměstnavatele nebo mají dokonce konkrétní plány![více]